Cambela


-???-

Curiosidades

Sabias que...Cambela
A este arado chaman alí
cambela e nel quere ver Ebeling, que estudiou aquela zona, o representante do “aratrum simplex” dos romanos. Chámalle el “Hakempflug” ou arado-aixada, e vén se-lo instrumento que serve pra pasar da aixada movida pola man do home ó arado puxado por animais

Arado dunha soa peza,
cambela, do L. da provincia de Lugo. Abaixo, variantes
de abeacas e rellas do mesmo sitio (s. Ebeling).

A
cambela emprégana pra rompe-lo monte despois de rozado e preparado pra a sementeira. Do nome deste arado chaman alí cambelar ó traballo feito con el.


Sabias que...
En la provincia de Ourense
existe otro pueblo llamado Cambela. Se encuentra a la derecha de la Nacional que conduce a Ourense, pasado Pobra de Trives.

También en
Angola, en la provincia de Cuanza Norte, existe otro pueblo llamado Cambela. No es muy extraño, recordemos que Angola fue Portuguesa.


A Queimada


Ingredientes
Aguardiente, azúcar blanco fino, cortezas de limón y algunos granos de café

Preparación
En un recipiente de barro cocido de vierte el aguardiente y el azúcar, en la proporción de 120 gramos por cada litro de líquido. Se añaden mondaduras de limón y los granos de café.
Se remueve y se le planta fuego, con un cazo en el que previamente habremos colocado un poco de azúcar con aguardiente. Muy despacio, se acerca al recipiente hasta que el fuego pase de uno a otro.
Se remueve hasta que el azúcar se consuma.
En el mismo cazo se echa un poco de azúcar, esta vez seco, y colocándolo sobre la queimada se mueve hasta convertirlo en almíbar, que se vierte sobre las llamas y, removiéndolo, esperamos a que las llamas tengan un color azulado.

Conxuro
Mouchos, coruxas, sapos e bruxas.
Demos, trasnos e dianhos, espritos das nevoadas veigas.
Corvos, pintigas e meigas, feitizos das mencinheiras.
Pobres canhotas furadas, fogar dos vermes e alimanhas.
Lume das Santas Companhas, mal de ollo, negros meigallos, cheiro dos mortos, tronos e raios.
Oubeo do can, pregon da morte, foucinho do satiro e pe do coello.
Pecadora lingua da mala muller casada cun home vello.
Averno de Satan e Belcebu, lume dos cadavres ardentes, corpos mutilados dos indecentes, peidos dos infernales cus, muxido da mar embravescida.
Barriga inutil da muller solteira, falar dos gatos que andan a xaneira, guedella porra da cabra mal parida.
Con este fol levantarei as chamas deste lume que asemella ao do inferno, e fuxiran as bruxas acabalo das sas escobas, indose bañar na praia das areas gordas.
¡Oide, oide! os ruxidos que dan as que non poden deixar de queimarse no agoardente, quedando asi purificadas.
E cando este brebaxe baixe polas nosas gorxas, quedaremos libres dos males da nosa ialma e de todo embruxamento.
Forzas do ar, terra, mar e lume, a vos fago esta chamada: si e verdade que tendes mais poder que a humana xente, eiqui e agora, facede cos espritos dos amigos que estan fora, participen con nos desta queimada.

Conjuro
Buhos, lechuzas, sapos y brujas.
Demonios maléficos y diablos, espíritus de las nevadas vegas.
Cuervos, salamandras y meigas, hechizos de las curanderas.
Podridas cañas agujereadas, hogar de gusanos y de alimañas.
Fuego de las almas en pena, mal de ojo, negros hechizos, olor de los muertos, truenos y rayos.
Ladrido del perro, anuncio de la muerte; hocico del sátiro y pie del conejo.
Pecadora lengua de la mala mujer casada con un hombre viejo.
Infierno de Satán y Belcebú, fuego de los cadáveres en llamas, cuerpos mutilados de los indecentes, pedos de los infernales culos, mugido de la mar embravecida.
Vientre inútil de la mujer soltera, maullar de los gatos en celo, pelo malo y sucio de la cabra mal parida.
Con este cazo levantaré las llamas de este fuego que se asemeja al del infierno, y huirán las brujas a caballo de sus escobas, yéndose a bañar a la playa de las arenas gordas.
¡Oíd, oíd! los rugidos que dan las que no pueden dejar de quemarse en el aguardiente quedando así purificadas.
Y cuando este brebaje baje por nuestras gargantas, quedaremos libres de los males de nuestra alma y de todo embrujamiento.
Fuerzas del aire, tierra, mar y fuego, a vosotros hago esta llamada: si es verdad que tenéis más poder que la humana gente, aquí y ahora, haced que los espíritus de los amigos que están fuera, participen con nosotros de esta queimada.


Unos libros
"O Bolo y Viana do Bolo, dos Jurisdicciones de realengo" de Isidro Garcia Tato
"Actividad del Santo Oficio de la Inquisición en Tierra de O Bolo, Viana do Bolo, Trives y Valdeorras (siglos XVI-XIX)" de Isidro Garcia Tato

Curioso, curioso...
Entra en esta página http://www.bdl.fr/ephem/eclipses/soleil/oct2005_Espagne__SP330.html y podrás ver los datos del eclipse de sol del proximo 3 de Octubre de 2005 a su paso por Cambela, Casa Sola, Celeiros, Bao, Villaseco, Chao de Castro, As Ermidas, etc...

Capilla de Casasola
Entra en esta página http://www.laregion.es/noticia/76624/Cambela/Casasola/OBolo/Capilla/ y podrás leer un artículo sobre la capilla de Casasola.


Este es un sitio privado Webmaster

-???- | -???-